Empty

Total: 0,00 zł

Oferta

MIESIĄC KURACJI                      CENA

I miesiąc kuracji

Opieka dietetyka w pierwszym miesiącu kuracji obejmuje pierwszą wizytę, cztery kolejne wizyty kontrolne i dwukrotną wymianę jadłospisu. Na pierwszej wizycie odbywa się szczegółowy wywiad zdrowotny i żywieniowy, pobierane są pomiary masy, składu ciała, a także pomiary antropometryczne, dobierany jest indywidualny jadłospis oraz plan aktywności fizycznej. Wizyty kontrolne planowane są raz w tygodniu. Po pierwszej i na trzeciej wizycie następuje wymiana  jadłospisów.

350 zł

Kolejne miesiące kuracji

Opieka dietetyka od drugiego do piątego miesiąca kuracji obejmuje: cztery kolejne wizyty kontrolne i dwukrotną wymianę jadłospisu w miesiącu. Na każdej wizycie kontrolnej odbywa się analiza postępów, pobierane są pomiary masy, składu ciała, a także pomiary antropometryczne. Wizyty kontrolne planowane są raz w tygodniu. Po pierwszej i na trzeciej wizycie każdego miesiąca następuje wymiana jadłospisów.

300 zł

Wizyta u dietetyka

Wizyta u dietetyka obejmuje pierwszą wizytę u dietetyka, szczegółową analizę sposobu odżywiania, ocenę masy i składu ciała oraz wydanie wytycznych dotyczących ewentualnych zmian w dotychczasowym sposobie żywienia lub trybie życia.

90 zł

Wizyta u dietetyka z ułożeniem czternastodniowego planu żywieniowego

Wizyta u dietetyka obejmuje pierwszą wizytę u dietetyka, zakończoną ułożeniem indywidualnego czternastodniowego planu żywieniowego.

180 zł

Wizyta u dietetyka z ułożeniem jednego czternastodniowego planu żywieniowego dla dwóch osób

Wizyta u dietetyka obejmuje pierwszą wizytę u dietetyka, zakończoną ułożeniem jednego czternastodniowego planu żywieniowego, który zawiera osobne wskazówki żywieniowe dla dwóch osób.
 

250 zł

Wizyta kontrolna u dietetyka

Wizyty kontrolne zalecane są co tydzień lub raz na dwa tygodnie. Taka częstotliwość spotkań ma kluczowe znaczenie dla skuteczności terapii. Wizyty kontrolne pozwalają czuwać nad przestrzeganiem diety oraz samopoczuciem fizycznym i emocjonalnym Pacjenta. Pełnią również ważną funkcję motywującą i wspierającą.

60 zł
Najczęściej zadawane pytania: